Asiakaspalvelu

Valutaräknare

Du kan använda dina Visa- och Business Eurocard-kort utomlands på samma sätt som i Finland.

Visa

Inköp i andra valutor än euro omräknas till euro enligt den valutapartikurs som Visa International använder, till vilken läggs en marginal på högst 1,95 procent. Valutakursen fastställs den dag då transaktionen förmedlas från det mottagande kreditinstitutet till Visa International.

Du kan enkelt omräkna de inköp som du gjort i andra valutor än euro till euro med hjälp av Visa Europes engelskspråkiga valutaräknare.

Visa - valutaräknare

Så här används valutaräknaren:

  • Välj Euro (EUR) i "My card is in".
  • Ange valutan i vilken köpet debiterades i "My Transaction was in".
  • Mata in 1.95 i "Conversion fee".
  • Mata in köpets belopp i den lokala valutan i "Purchase amount".

 

Business Eurocard

Inköp i andra valutor än euro omräknas till euro enligt den valutakurs som anges på listan MasterCard Currency Exchange Cross Rate, till vilken läggs en marginal på högst 1,95 procent. Valutakursen fastställs enligt den dag då transaktionen förmedlas från det mottagande kreditinstitutet till MasterCard.

MasterCard - valutaräknare

Så här används valutakurstabellen:

  • Ange inköpsdagen i "Settlement Date".
  • Ange valutan i vilken köpet debiterades i "Base Currency".
  • Välj den eurokurs listan som motsvarar köpvalutan.